En Eski 8 Destan

En Eski 8 Destan

1)Gılgamış Destanı

Bilinen en eski yazılı destan olan Gılgamış Destanı, Sümerlerin tarihi hakkında bir çok bilgi verir.

2) Oğuz Kağan Destanı

Yazılış tarihi tam olarak belli olmayan bu destanda Türk milletinin atası olarak kabul edilen Oğuz Kağan‘ın hayatı anlatılmaktadır.

3)İlyada Destanı

Homeros’un Truva savaşını anlattığı bu destan 6. veya 7. yüzyılda yazılmıştır.

4)Odysseia Destanı

Yine Homeros tarafından yazılan bu destanda Odysseus adında ki Yunanlı kahramanın vatanına dönmeye çalışırken başından geçenler anlatılır.

5)Mahabarata Destanı

Bu destan, Hint kültüründe ki Vishna inancıyla ondan önceki inanç sisteminin bütünleştirilmesiyle şekillendirilmiş destandır. Hint inanç sisteminde ki ahlak ve erdem tanrısı olarak kabul edilen Dharma‘nın etkisi görülmektedir.

6)Kalevala Destanı

Kahramanlık konulu bir destandır. Fin halk hikâyelerinin derlenmiş hali olan bu destan Fin halkının milli destanı haline gelmiştir. 19. yüzyılda Elias Lönnrot tarafından kaleme alınmıştır.

7)Ramayana Destanı

Hint kültürünün sosyal, dini ve siyasal yaşamını konu edinen bu destan Hint halkının iki büyük destanından biridir. Ünlü Hintli halk ozanı Valmiki tarafından yazılmıştır.

8)Şehname

Firdevsi tarafından yazılan bu destan İran efsanelerini konu edinir. Manzum olarak yazılan bu destanda 60 bin beyit bulunmaktadır.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir