IMF’ye Göre Ekonomisi En Büyük 7 Ülke

IMF’ye Göre Ekonomisi En Büyük 7 Ülke

Uzun zamandır listenin başını çeken Amerika Birleşik Devletleri 20 trilyon dolarlık devasa ekonomisiyle küresel ekonominin yaklaşık %25’ini oluşturuyor. Çin, 13 trilyon dolarlık ekonomisiyle ABD ile olan farkı yıllar içerisinde kapatarak dünyanın en büyük ekonomisi olacağı öngörülüyor. Japonya yerini Çin’e devretmesiyle 3. Sıradaki yerini korumaya devam ediyor, Japon ekonomisi 4.9 trilyon dolar ile Almanya’nın önünde yer alıyor. Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor; ancak TL’nin 2018 yılındaki hızlı değer kaybıyla birlikte 2 sıra gerileyerek 19. sırada kendine yer buluyor. Hadi o zaman lafı fazla uzatmadan en büyük 7 ekonomiye bakalım:

1-) AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi, oldukça gelişmiş bir karma ekonomidir. Nominal olarak dünyanın en büyük ve satınalma gücü paritesi bakımından ikinci büyük ekonomisi olup nominal olarak dünya GSYİH’sinin %22’sini oluşturmaktadır.

ABD dünyadaki teknolojik olarak en güçlü ekonomiye sahiptir ve şirketleri teknolojik ilerlemelerde ön sıralarda ya da ön sıralara yakın yer almaktadır. Ekonomisi istikrârlı bir GSYİH büyüme hızı, ılımlı bir işsizlik oranı, yüksek seviyede araştırma ve sermaye yatırımlarını muhafaza etmiştir.

ABD geniş doğal kaynaklara, gelişmiş bir altyapıya ve yüksek iş verimliliğine sahiptir. ABD dünyanın en büyük ticaret ülkelerinden biridir ve dünyanın ikinci büyük imalatçısıdır. Ayrıca dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisidir. 2013 yılı itibarı ile dünyanın dokuzuncu yüksek kişi başına GSYİH’e (nominal) ve 10. yüksek kişi başına GSYİH’e (SAGP) sahiptir. ABD diğer OECD ülkeleri ile kıyaslandığında ortalama en yüksek hane ve çalışan gelirine sahiptir ve 2010 yılı itibarı ile dördüncü yüksek ortalama hane gelirine sahiptir. ABD dünyanın en büyük tüketici pazarını temsil etmektedir. Dünyanın en büyük 500 şirketinin 128’i ABD merkezlidir.

Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ve en etkili finansal piyasalardan birine sahiptir. New York Menkul Kıymetler Borsası piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük menkul kıymetler borsasıdır. Amerikan doları çoğu uluslararası işlemlerde kullanılan ve dünyanın önde gelen rezerv para birimi olup II. Dünya Savaşı’ndan bu yana uluslararası kuruluşlarda merkezi bir rol oynamaktadır.

2-) ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Çin ekonomisi, sosyalist bir piyasa ekonomisi olup satınalma gücü paritesi bakımından en büyük ve nominal olarak dünyanın ikinci büyük ekonomisidir. Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olup tarihsel ve politik nedenlerden dolayı ekonomide ülkenin kamu işkolu gelişen özel işkoluna kıyasla daha büyük bir pay oluşturmaktadır.

Çin küresel bir üretim merkezidir ve dünyanın en büyük üretim ekonomisi olmasının yanı sıra dünyanın en büyük ürün ihracatçısıdır. Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en hızlı büyüyen tüketici pazarıdır ve dünyanın ikinci büyük ürün ithalatçısıdır. 2015 yılı itibarı ile dünyanın 72. yüksek kişi başına GSYİH’e (nominal) ve 84. yüksek kişi başına GSYİH’e (SAGP) sahiptir.

Çin dünyanın en büyük ticaret ülkesi olup uluslararası ticarette önemli bir rol oynamaktadır ve son yıllarda giderek birçok ülke ile ticari işbirliği ve antlaşmalar yapmaktadır. Çin 2001’den beri Dünya Ticaret Örgütü üyesidir. Çin, hizmet ürünlerinin net dış alımcısıdır. Çin ayrıca Avustralya, Güney Kore, ASEAN, Yeni Zelanda, İsviçre ve Pakistan da dâhil birçok ülke ile serbest ticaret anlaşmaları yapmaktadır

3-) JAPONYA

Japonya ekonomisi, nominal olarak dünyanın üçüncü büyük ve satınalma gücü paritesi bakımından dördüncü büyük ekonomisi olup dünyanın ikinci büyük gelişmiş ekonomisidir. Uluslararası Para Fonu’na göre, ülke kişi başına düşen GSYİH (SAGP) ile, 2014’te 28. sırada en yüksek $ 37.519 ABD doları ve 2012’de 22. sırada yer alıyordu. Japonya G7’nin bir üyesidir. Japon ekonomisi tahminleri, Japonya Merkez Bankası tarafından yürütülen İş duyarlılığının Üçer Aylık Tankan anketiyle tahmin edilir.

Japonya dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi ve dünyanın en büyük elektronik eşya üreticisi olup genellikle küresel patent başvurularında çeşitli alanlardaki liderliği ile dünyanın en yenilikçi ülkeler arasında yer almaktadır. Japonya’da imalat sanayi öncelikli olarak optik cihazlar, hibrit araçlar ve robotik gibi yüksek teknoloji ve hassas ürünlere dayanmaktadır. Kantō ve Kansai bölgeleri Japonya ekonomisinin önde gelen endüstriyel merkezleridir.

Japonya dünyanın en çok kredi veren ülkesi olup aynı zamanda dünyanın GSYİH’e oranla kamu borcunun en yüksek olduğu ülkedir. Japonya genellikle bir yıllık ticaret fazlası çalışır ve önemli bir net uluslararası yatırım fazlalığı vardır. 2010 yılı itibarıyla 13.5 trilyon $ ile dünyadaki özel finansal varlıkların %13.7’sine sahip olup dünya üçüncüsüdür. 2015 yılı itibarı ile Fortune Global 500’de yer alan şirketlerin 54’ü Japonya merkezlidir.

4-) ALMANYA

Almanya ekonomisi son derece gelişmiş bir sosyal piyasa ekonomisidir. Almanya, dolar kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahiptir. Avrupa’daki en büyük ulusal ekonomiye sahip olan ülke, dünyadaki nominal GSYİH’ya göre dördüncü ve SAGP GSYİH açısından beşinci büyüklüğe sahiptir. 2017 yılında, ülke IMF’ye göre Euro bölgesi ekonomisinin %28’ini oluşturmaktaydı. Almanya ayrıca, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi’nin kurucu üyesidir.

2016 yılında Almanya, 310 milyar dolar değeriyle dünyanın en yüksek ticaret fazlasını gerçekleştirerek en büyük sermaye ihracatçısı olmuştur.

Alman ekonomisindeki ana güç unsuru, yüksek dış satım girdisidir. Almanya, 2016 yılında dış satım mal ve hizmetlerde 1,21 trilyon euro (1,27 trilyon dolar) ile dünyanın üçüncü büyük ihracatçısı konumundadır. Ülke, Euro para birimini kullanarak para politikalarında Frankfurt’ta bulunan Avrupa Merkez Bankası’na bağlıdır. Toplam GSYİH’nın %70’ini hizmetler işkolu, %29,1’ini sanayi işkolu ve %0.9’unu da tarım işkolu oluşturmaktadır.

5-) BİRLEŞİK KRALLIK

Birleşik Krallık ekonomisi, nominal olarak dünyanın beşinci büyük ve satınalma gücü paritesi bakımından dokuzuncu büyük ekonomisi olup Avrupa Birliği’nin de ikinci büyük ekonomisidir.

6-) FRANSA

Fransa ekonomisi, nominal olarak dünyanın altıncı büyük ve satınalma gücü paritesi bakımından dokuzuncu büyük ekonomisi olup Almanya ve İngiltere’den sonra Avrupa Birliği’nin en büyük 3. ekonomisidir.

Fransa’nın çeşitlendirilmiş bir ekonomisi vardır. Kimya endüstrisi, Fransa için kilit bir işkoludur ve diğer üretim etkinliklerinin gelişimine ve ekonomik büyümeye katkıda bulunur. Fransa’nın turizm işkolu, dünyada en çok ziyaret edilen yer Fransa olduğu için ekonominin önemli bir bileşeni konumundadır. Sophia Antipolis, Fransa ekonomisi için ana teknoloji merkezidir. Paris, moda endüstrisinin birleşimini sağlayan, dünyanın en zarif şehri olarak gösterilir. IMF’ye göre, 2013’te Fransa, kişi başına düşen GSYİH ile dünyanın 20. ülkesi olmuş ve kişi başına 44.600 dolar GSYİH değeri elde etmiştir. 2013 yılında Fransa, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi’nde 0.884 puan (çok yüksek insani gelişme) elde etmiş ve Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde 25. sırada yer almıştır. OECD merkezi, ülkenin finans başkenti Paris’te yerleşiktir.

7-) HİNDİSTAN

Hindistan ekonomisi, nominal olarak dünyanın yedinci büyük ve satınalma gücü paritesi bakımından üçüncü büyük ekonomisidir. Ülkenin ekonomisi 20 yıldır ortalama %7 oranında büyümekte olup yeni sanayileşen ülke olarak sınıflandırılmaktadır. Hindistan ekonomisi 2014 yılının son çeyreğinde Çin’i geçerek dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomisi haline geldi.

Hindistan ekonomisinin ileriye dönük uzun vadeli büyüme, genç nüfus, düşük bağımlılık oranı, sağlıklı tasarruflar ve yatırım oranları ve küresel ekonomiye bütünleşmesinin artması nedeniyle olumludur. Hint ekonomisi, önümüzdeki on yılda dünyanın üçüncü büyük ekonomisi ve yüzyılın ortasındaki en büyük iki ekonomiden biri olma olasılığına sahiptir. IMF’ye göre kısa vadeli büyüme görünümünde de iyi olan Hindistan ekonomisi, küresel planda da “parlak nokta” olarak nitelendirilmektedir. Hindistan, 2015-2016 döneminde Dünya Bankası büyüme görünümünde %7.6 büyümüştür.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir