Dünya Tarihine Damga Vurmuş 7 Filozof

Dünya Tarihine Damga Vurmuş 7 Filozof

1.Sokrates (M.Ö 469-399)

Sokrates Yunan Felsefesi’nin kurucularındandır. Sokrates’in, bilgelikleriyle ünlenenlere yöneltip onları bunalttığı sorularıyla felsefe dünyasında kendine yer edinmiştir.

2. Aristoteles (M.Ö 384–322)

Aristo fizik, gökbilim, felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda pek çok eser vermiştir. yaptığı yorumlar ve belirlediği kurallar 1700’lü yılların sonlarına kadar batı dünyasında etkili olmuştur.

3.İbn-i Sina (980-1037)

Tıp adamı, yazar, filozof ve bilim insanı olan İbn-i Sina’ya göre metafiziğin temel konusu, “vücudu mutlak” olan Allah ile yüce varlıklardır. Vücut üçe ayrılır: Olası varlık ya da ortaya çıkan ve sonra yok olan varlık; Olası ve zorunlu varlık; özü gereği gerekli olan varlık (Tanrı). İbn-i Sina Tanrı’yı ” ‘varlığı zorunlu olan’ olarak belirtir ve bu fikir ona hastır. Akıl konusundaki görüşleri Aristotales’ten farklı olan İbn-i Sina’ya göre, akıl 5 çeşittir. 

4.Thomas Aquinas (1225-1274)

Thomas Aquinas bilgi, metafizik, siyaset, ruhun ölümsüzlüğü hakkında fikirleri ile skolastik düşüncenin önemli ismi ünlü Hıristiyan filozofdur.

5.René Descartes (1596-1650)

Yaşamının çoğunu Hollanda’da geçirmiş Fransız bir filozof olan Descartes matematikçi ve yazardır. Modern Filozofinin Babası unvanını almıştır ve kendisini takip eden Batı felsefesi çoğunlukla onun günümüzde hala çalışılan yazılarına cevap niteliğindedir.Descartes genellikle doğa bilimlerini geliştirmek için aklın kullanılması gerektiğini vurgulayan ilk düşünce insanı olarak tanınır.

6.Spinoza (1632-1677)

Zamanında anlaşılmayan pek çok filozof gibi Spinoza da yanlış anlaşılmanın ve doğru anlaşılmamanın muhatabı olmuş, tuhaf bir çelişkiyle hem en büyük din karşıtı sayılmış, hem de eserinin temel kaynağının Tanrı sevgisi olduğu söylenmiştir.Spinoza’nın tam bir bilge yaşamı yaşadığı belirtilebilir. En büyük eseri Ethica adlı kitaptır.

7.John Locke (1632-1704)

John Locke İngiliz klasik liberal filozofdur ve 17. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biridir. John Locke’a göre insan zihni doğuştan boş bir levhadır. Daha sonra bu zihin deneyimle (tecrübe) birlikte dolar.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir